Vítězství pro každého

To je touha každého člověka. Nebýt slabý, nebýt poražen.

O jakém vítězství se zde mluví ?

Mluví se zde o Ježíši, který nám zajistil vítězství a mluví se zde o selhání člověka a o jeho bezmoci si pomoci sám.

Dobrá zpráva je, že bez ohledu na to, kdo jsi a co jsi v životě udělal nebo neudělal. Ježíš tě tolik miluje, že byl ochoten za tebe zemřít. Na Golgotě, popravišti za jeruzalémskými branami, byl veřejně ukřižován. Nemusel na kříži viset, protože On sám nic zlého neudělal. Ale rozhodl se podstoupit trest za naše hříchy a byly na něj vloženy všechny naše nemoci, nedostatek, dluhy, rozvody, deprese, strach, zlozvyky, beznaděj a vše, co tě ničí a ubíjí.

V okamžiku, kdy se to stalo, naše hříchy zlomily Ježíšův vztah s nebeským Otcem. Ježíš vykřikl a volal:“Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Byl opuštěn, protože hřích odděluje člověka od Boha.Takto Ježíš zemřel na našem místě.

Ale smrt ani ďábel ho nemohli udržet ve své moci, neboť hříchy, které Ježíše zabily a oddělily od Otce, nebyly Jeho – byly naše!

Stal se naším zástupcem, ale On sám byl spravedlivý. Proto ho musela smrt a ďábel po třech dnech propustit a Ježíš nad nimi slavil triumf. Ježíš byl vzkříšen Boží mocí přesně tak, jak to předpověděl. Získal pro nás věčné vítězství!

Chci, abys věděl(a), že On je specialista na řešení bezvýchodných situací a že skutečná ryzí svoboda je pouze tam, kde je Ježíš. Věřit v Ježíše je normální! Bez Ježíše můžeš dělat mnoho různých věcí, ale jednu věc bez Něho dělat nemůžeš – VÍTĚZNĚ ŽÍT !

To není náboženství, které se učily naše babičky. Náboženství je víra o Bohu. Víra o Bohu je něco jiného než Boha znát. Náboženství chce po člověku aby na Boha udělal dojem morálkou a dobrými skutky. Bůh ale touží mít s člověkem osobní vztah. Proto poslal Ježíše. Víra v Ježíše je to, co přemáhá okolnosti a situace. Znát Ježíše je to vítězství, které chce každý z nás tolik mít.

Věřícím se člověk nestane tak, že si řekne „já budu věřit“ a pak tvrdí svému okolí že je věřící. Bylo by to sice hezké, ale to nestačí. Nestačí se také prokazovat dobrými skutky, to dělá kdejaké náboženství. Kdyby to stačilo, Ježíš by nemusel zemřít na kříži a podstoupit utrpení. Ale On podstoupil smrt ale i vzkříšení, neboť věděl, že jiná cesta k Bohu Otci neexistuje! Vztah s Bohem a věčný život je Boží dar. Je to zadarmo, protože cenu již zaplatil Ježíš.

Již nemusíš být dál nevěřícím člověkem ani si nemusíš hrát na věřícího. Nemusíš dál věřit jen o Bohu, ale můžeš se s Ním osobně setkat.

Jestli nevíš jak to udělat , tak zde je příklad. Můžeš to říci Bohu úplně jednoduše ze srdce, třeba těmito slovy:

„Drahý Bože, přicházím k Tobě ve jménu Tvého Syna Ježíše. Pochopil jsem, že On je ta jediná cesta k Tobě, a že pouze On nesl mé hříchy, problémy a nemoci. Bože Otče, nyní pře tebou vyznávám Ježíše jako svého Pána a Spasitele a dávám Ti do rukou celý svůj život. Pane Ježíši, prosím Tě odpusť mi moje viny. Odpusť mi, že jsem se o Tebe dříve nezajímal/a. Vstup do mého života. Pane Ježíši, vyhlašuji Tě svým Pánem a Spasitelem. Děkuji Ti, že jsi za mě zemřel na kříži. Přijímám, že jsem teď Tvým dítětem. Nyní Ti patřím a jsem v srdci novým člověkem. Děkuji Ti, že se to již nikdy nezmění.  Amen.“

Pokud jsi se modlil tuto modlitbu plně vážně, Bůh ji 100% přijal.

Nekonči touto modlitbou, ale dál mluv s Bohem o věcech svého života. Najdi si církev ve které se dozvíš další věci pro svou víru. Sežeň si Bibli a čti si v první řadě Nový Zákon. Bůh bude k tobě mluvit a poznáš věci které tě povedou krok za krokem do tvého vítězství.

Nejsi určen pro porážku, ale pro vítězství!