.

Neděle - 9:30 hod - shromáždění církve

služba dětem, koutek pro nejmenší

Místo sboru: 

Kollárova 2807, TEPLICE, 41501, Naproti bance ČSOB

2. patro- výtah k dispozici

 

Mládež sboru:

Rhema Teplice: rhema-tce.webnode.cz  

jsme státem registrovaná církev

nejsme financováni státem

nejsme financováni ze zahraničí

nežádáme majetek od státu